Get Adobe Flash player

Người đang xem

We have 2 guests and no members online

2944743
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3
81
805
929244
3830
3796
2944743

Your IP: 34.200.236.68
Server Time: 2020-09-26 01:22:27

- QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP

QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP

Ngành: Thể dục Thể thao
1. Giới thiệu ngành đào tạo:
1.1. Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
1.2. Ngành đào tạo: Thể dục Thể thao
1.3. Mã ngành: 01
1.4. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và học sinh đã học xong chương trình THPT hoặc tương đương nhưng thi hỏng tốt nghiệp: Thời gian đào tạo 01 năm
- Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc tương đương: Thời gian đào tạo 02 năm
1.5. Giới thiệu sơ bộ chương trình:
- Chương trình trung cấp ngành Thể dục thể thao đào tạo ra những hướng dẫn viên có kiến thức và kỷ năng để hướng dẫn, giảng dạy các môn thể dục, thể thao. Được trang bị các kiến thức và những kỷ năng thực hành khi lên lớp như: Tâm lý đại cương - Tâm lý lứa tuổi - Lý luận và phương pháp TDTT - Sinh lý vận động - Y học TDTT
- Có khả năng quản lý phong trào TDTT ở cơ sở và tham gia tổ chức, điều hành hoặc trọng tài của giải Thể thao.
Chương trình đào tạo rèn luyện cho học sinh có đạo đức, có kỷ luật, có sức khỏe và có khả năng tự tìm việc làm hoặc tham gia giảng dạy ở các trường tiểu học, hoạt động tại các câu lạc bộ TDTT, các trung tâm TDTT quận huyện.
Có khả năng học liên thông lên bậc cao hơn: Cao đẳng, đại học cùng ngành.
2. Về kiến thức:
- Có hiểu biết về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo thuộc ngành Thể dục Thể thao.
- Nắm vững những vấn đề cơ bản về chương trình, nội dung hoạt động Thể dục Thể thao.
- Có kiến thức lý luận chung về phương pháp dạy học bộ môn, vận dụng các hình thức tổ chức dạy và học, nắm vững các nguyên tắc và kỹ thuật thực hiện phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học hoạt động Thể dục Thể thao ở trường Tiểu học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục thể chất Tiểu học có khả năng đáp ứng về số lượng và chất lượng đạt hiệu quả cao.
- Nắm được kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, giáo dục, những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học để vận dụng vào hoạt dộng dạy học thuộc lĩnh vực giáo dục thể chất.
- Có hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý về giáo dục thể chất trong nhà trường hiện nay.
3. Về kỹ năng:
- Có ngoại ngữ tiếng Anh tương đương trình độ A.
- Trình độ Tin học đáp ứng phục vụ chuyên môn dạy học.
- Thực hiện hoạt động dạy học từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn triển khai và kiểm tra đánh giá kết quả.
- Sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù hoạt động Thể dục Thể thao, các phương pháp theo hướng tích cực hóa đối với người học.
- Khai thác sử dụng, tự làm các phương tiện dạy học (đơn giản) để hỗ trợ hoạt động dạy học về Thể dục Thể thao ở trường Tiểu học.
- Làm công tác quản lý lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất ngoài giờ lên lớp.
- Phân tích và đánh giá được đặc điểm tâm lý của học sinh để có thể giải quyết các tình huống sư phạm một cách hợp lý.
- Có kỷ năng giao tiếp ứng xử sư phậm.
4. Về thái độ:
    - Có thái độ yêu nghề, mến học sinh và có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong của người thầy giáo.
    - Có ý thức tự học tập nâng cao kiến thức chuyê môn, tìm tòi nghiên cứu để không ngừng tiến bộ.
    - Tích cực rèn luyện nâng cao năng lực nghề nghiệp, cập nhật thông tin về đổi mới phương pháp dạy học.
    - Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, trao dồi những phẩm chất cần thiết của người giáo viên.
5. Vị trí, khả năng, nâng cao trình độ:
    - Học sinh tốt nghiệp Trung cấp Thể dục Thể thao có khả năng làm công tác giảng dạy Giáo dục Thể chất và tham gia một số công tác liên quan dndes hoạt động Thể dục Thể thao ở các trường Tiểu học.
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
    - Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vuôn lên đáp ứng những yêu cầu mới.
    - Tiếp tục học liên thông Cao đẳng hoặc hoàn thiện Đại học chuyên ngành Thể dục Thể thao.